“Oni su mali, ali su veliki. Hoću reći, nisu više mali, ali su dovoljno veliki da ne budu mali.”

Svake godine u Hrvatskoj svoje prve školske korake započne oko 50.000 prvašića. Školski obveznik je svako dijete koje do 31. ožujka tekuće godine navrši šest godina, što je prema procjeni stručnjaka najpovoljnije razdoblje za uključivanje djeteta u obrazovno-odgojni proces. Ipak, roditelji često imaju dileme oko “pravog trenutka” za polazak u školu i spremnosti svojeg djeteta za prihvaćanjem školskih izazova. Kako bi početak, ali i daljnje školovanje bilo uspješno, potrebno je da dijete dosegne određeni stupanj psihičke i fizičke zrelosti. Sukladno tome, prerano, ali i prekasno uključivanje djeteta u odgojno-obrazovni proces za posljedicu može imati teškoće u prilagodbi na školsko okruženje i/ili usvajanju gradiva te u konačnici slabiji školski uspjeh i gubitak motivacije za učenje.

O upisu djeteta u školu odlučuje povjerenstvo koje se sastoji od liječnika školske medicine, stručnih suradnika i učitelja određene škole. Nakon što svaki od njih samostalno i pojedinačno procjeni spremnost djeteta za školu, zajedno donose konačnu odluku o upisu – redovnom, prijevremenom ili pak odgodi upisa u prvi razred osnovne škole. Osim o upisu u prvi razred isto povjerenstvo odlučuje i o primjerenim oblicima školovanja za djecu s teškoćama u razvoju kao i o potrebi uključivanja pomoćnika u nastavi ili potrebi pripremne/dopunske nastave za učenike s nedovoljnim poznavanjem hrvatskog jezika.

Polaskom djeteta u školu dijete pored svojeg liječnika opće medicine odnosno pedijatra, dobiva školskog liječnika koji u suradnji sa školama i roditeljima provodi specifične, preventivne mjere zdravstvene zaštite i koji ga prati do završetka srednjoškolskog obrazovanja odnosno fakulteta. Na taj način omogućeno je praćenje rasta i razvoja djeteta iz godine u godinu što je od velike važnosti za praćenje zdravlja školske djece i mladih. Kroz aktivnosti sistematskih i drugih preventivnih pregleda, skrininga, savjetovanja, cijepljenja, zdravstvenog odgoja i skrbi za učenike s teškoćama u razvoju cilj nam je spriječiti odnosno na vrijeme uočiti poremećaje tjelesnog i mentalnog zdravlja.

Dio cjelokupnog postupka upisa djeteta u školu je i zdravstveni pregled koji je vrlo važan segment u konačnoj odluci upisne komisije. Zadaća pregleda je utvrditi zdravstveno stanje, te stupanj zrelosti djeteta za školu. Pregled se u pravilu obavlja u ambulanti školske medicine prema unaprijed određenom terminu. Pregled započinje otvaranjem zdravstvenog kartona u koji se kroz razgovor s roditeljima unose svi potrebni opći podaci o djetetu, podaci o rastu razvoju, podaci o prijašnjim oboljenjima, cijepljenjima, okruženju u kojem dijete boravi te podaci dobiveni tijekom pregleda.

ZDRAVSTVENI PREGLED UKLJUČUJE:

  • otvaranje preventivnog zdravstvenog kartona koji prati dijete do kraja školovanja, a u koji se upisuju sistematski pregledi i cijepljenja prema važećem kalendaru cijepljenja
  • mjerenje tjelesne težine i visine
  • kontrolu oštrine vida i sluha
  • detaljan klinički pregled prema dogovorenoj metodologiji uz obvezan pregled vanjskog spolovila
  • procjenu razvoja grafomotorike, percepcije i psihičkog razvoja
  • orijentacijsku procjenu emocionalne zrelosti djeteta te ocjenu razvoja govora
  • interpretaciju nalaza hemoglobina (Hb) u krvi, kolesterola u krvi te nalaza urina i nalaza stomatologa
  • preporuku za dodatne specijalističke preglede i obrade (prema potrebi i utvrđenoj indikaciji)
  • docjepljivanje djece prema kalendaru cijepljenja